Лабораторна діагностика

Ми в соціальних мережах

Лабораторна діагностика

Найменування Вартість (грн.)

Забір матеріалу для лабораторних досліджень

100,00 грн

Клінічний аналіз крові (Hb + L + Ер і формула)

240,00 грн

Контрольний клінічний аналіз крові (повторний, Hb + L + Ер)

120,00 грн

Формула

100,00 грн

Тромбоцити

110,00 грн

Згортання крові

55,00 грн

Визначення сумісності при переливанні крові

150,00 грн

Дослідження крові на гемоспірідози

300,00 грн

Дослідження крові на дирофіляріоз по КНОТТ-Папенгейму

130,00 грн

 

 

 

 

Дослідження крові на LE - клітини

230,00 грн

Серологічне дослідження крові на лептоспіроз

470,00 грн

Мікологічні дослідження

400,00 грн

Мікроскопічне дослідження

170,00 грн

Цитологічне дослідження

400,00 грн

Загальний аналіз сечі

150,00 грн

Копрограма

210,00 грн

Гістологічне дослідження тканин

900,00 грн

Спермограма

450,00 грн

Коагулограма (протромбіновий час, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген)

420,00 грн

Протромбіновий час

130,00 грн

Тромбіновий час

135,00 грн

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

130,00 грн

Фібриноген

135,00 грн

Біохімічне дослідження крові комплексне №1 (білірубіну, альфа-амілаза, гамма-ГТ, креатинін, глюкоза, загальний білок, АЛТ, АСТ, сечовина, альбумін, холестерол)

750,00 грн

Білірубін загальний

50,00 грн

Білірубін прямий

50,00 грн

Альфа-амілаза

150,00 грн

Гама-ГТ

90,00 грн

Креатинін крові

90,00 грн

Глюкоза крові70

90,00 грн

Загальний білок

90,00 грн
АЛТ 90,00 грн
АСТ 90,00 грн

Сечовина крові

90,00 грн

Альбумін

90,00 грн

Холестерол

90,00 грн

Біохімічне дослідження крові комплексне №2 (білірубіну, альфа-амілаза, креатинін, глюкоза, загальний білок, АЛТ, АСТ, сечовина)

550,00 грн

Лужна фосфатаза

90,00 грн

Аміак сироватки крові

420,00 грн

Жовчні кислоти (1 проба)

450,00 грн

Жовчні кислоти (2 проби)

700,00 грн

Біохімічне дослідження крові на електроліти

45,00 грн

Натрій крові

160,00грн

Калій крові

160,00 грн

Кальцій крові

90,00 грн

Фосфор крові

90,00 грн

Хлориди крові

90,00 грн

Магній крові

90,00 грн

Бактеріологічне дослідження калу

600,00 грн

Бактеріологічне дослідження крові (стерильність)

600,00 грн

Бактеріологічне дослідження матеріалу з визначенням антибіотикограми

600,00 грн
Отримати консультацію